top of page

Doulapaket

Hypnobirthingkurs

Affirmationskort

Fjärde trimesterkit

Den största och bästa skillnaden mellan rollen som doula och rollen som sjuksköterska är kontinuiteten och möjligheten att vara lojal klienten utan att i förstas hand ta hänsyn till kollegor, rutiner, PM och andra patienter. Som doula kan jag lägga allt mitt fokus på att vara närvarande i stunden med de jag har framför mig.

​Jag älskar vården både hemma och på sjukhus och känner att jag hittat ytterligare en roll när jag får använda min kliniska blick och mina erfarenheter, men utan att ha det medicinska ansvaret med allt vad det innebär.

Men även innan dess hade jag erfarenhet från födslar efter att ha fått förtroendet att vara med som stödperson på både vänners och syskons födslar. 2006 arbetade jag som biträde på en förlossningsavdelning i Ghana där jag bistod både vaginala- och kejsarfödslar. 

Jag är i grunden utbildad sjuksköterska sedan 2009 och har jag arbetat som certifierad doula sedan sommaren 2019.

Opokua Britton Cavaco

Om mig

Both English and Swedish speaking clients are welcome!

Jag tar uppdrag i Uppsala och Stockholmsområdet.

Queering Up Reproductive spaces and rethinkingtodays birthing people (Kingyaa) 2022

Hypnobirthing instruktör 2021, via Hypnobirthing institute

Gravidmassage 2020

Spinning babies 2019

Doulautbildning 2019 via Din gravidcoach

Utbildningar och certifieringar:

Jag upplever att min erfarenhet som svart kvinna, födande, sjuksköterska och doula har förberett mig väl för att kunna stötta andra. Ofta kan jag både förstå och lindra eventuell oro och rädsla.

Jag visste redan från starten av min doulakarriär att jag ville prioritera BIPOC föräldrar/födande. Jag vet hur utsatt man kan känna sig i vardagliga sammanhang och det är inget någon skall behöva erfara eller vara rädd för någonsin, men speciellt inte under mötet med vården, då många redan känner sig utlämnade och i underläge.

Gemensamt för alla möten är att jag alltid kan och vill stötta emotionellt och fysiskt, samt vara 100 % närvarande - under graviditeten, aborten, förlossningen och/eller under barnet/förälder/föräldrarnas första tid.

Doulapaket

Hypnobirthingkurs

Affirmationskort

Fjärde trimesterkit

Förberedande, förebyggande, stödjande verktyg för dig och din partner

Tjänster

bottom of page