top of page

Doulapaket

Hypnobirthingkurs

Affirmationskort

Fjärde trimesterkit

Har en egen personlig agenda. Försöker kontrollera eller på något sätt ta över förlossningen.

Utför medicinska bedömningar eller undersökningar.

Motarbetar vårdpersonalen genom att vara i vägen och/eller hela tiden ifrågasätta deras rekommendationer.

Tar partnern/stödpersonens plats
eller förminskar dess betydelse i sammanhanget.

Don't:s

Tar beslut åt den födande/paret.

Delar evidensbaserad och erfarenhetsbaserad information. Uppmuntrar informerat samtycke. Underlättar kommunikationen med vården.

Hjälper dig formulera och framföra dina mål/önskemål och strävar tillsammans med dig för att nå dom målen.

Stöttar genom massage, hjälp med olika ställningar och avslappnande tekniker.

Erbjuder kontinuerligt stöd under graviditetens hela förlopp vilket vården oftast ej kan. Kompletterar vårdpersonalen under förlossningen genom att vara ett icke medicinskt ansvarigt stöd.

Är uppmärksam på både den födande och den eventuelle partnerns stödpersonens behov. Uppmuntrar och guidar under graviditeten, förlossningen och postpartum.

Do:s

Doulapaket

Hypnobirthingkurs

Affirmationskort

Fjärde trimesterkit

Förberedande, förebyggande, stödjande verktyg för dig och din partner

Tjänster

Varje födande är unik och så även hens behov så inget uppdrag är det andra likt. Precis som det ska vara.

Som doula är mitt mål att skapa trygghet och vara ett stöd för både den som ska föda/har fött och eventuell stödperson. Hur detta ser ut beror på dig som klient, men gemensamt är att vi går igenom önskemål och eventuella farhågor. Vi förbereder oss inför födseln och tiden efter genom information om bl a. födandets dynamik och sjukhusrutiner, samt går igenom konkreta verktyg inför födseln, förlossningsbrev och postpartumplan.

Att maxa stödet inför, under och efter en födsel är en del i att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att få en bra upplevelse.

Varför doula?

Varför doula?

bottom of page