top of page

Doulapaket

Hypnobirthingkurs

Affirmationskort

Fjärde trimesterkit

Källa: Alexis J. Cunningfolk | www.wortsandcunning.com med tillägg av Britt Hawthorne | www.embracingequity.org

The green bottle concept illustrated with three bottles

En annan möjlighet det är avbetalning om man inte har möjlighet att betala en större summa på en gång. I vanliga fall sker första betalningen på 9000kr vid kontraktskrivning och andra hälften betalas vid jourstart, men vill man dela upp ytterligare så är jag flexibel. Viktigast för mig är att kunna erbjuda mina tjänster till så många som möjligt och ändå gå runt så jag kan fortsätta mitt jobb som doula.

För att se till att så många som möjligt som vill ha en doula också får den chansen så använder jag mig av sliding scale. För närvarande har jag möjlighet att höra detta med två klienter per år. Detta innebär att du som ej har de finansiella medel som behövs för att betala fullpris istället betalar det du kan. Detta system bygger på förtroende och jag räknar med att man endast ber om att få använda sig av sliding scale om man verkligen har behov av det. Jag gör alltså inte någon kontroll utan jag räknar med att mina klienter är solidariska och inte är villiga att ta en plats från någon annan som verkligen har behovet.

Sliding Scale betalning

The green bottle concept illustrated with three bottles

Källa: Alexis J. Cunningfolk | www.wortsandcunning.com med tillägg av Britt Hawthorne | www.embracingequity.org

Doulapaket

Hypnobirthingkurs

Affirmationskort

Fjärde trimesterkit

Förberedande, förebyggande, stödjande verktyg för dig och din partner

Tjänster

bottom of page