top of page

VARFÖR DOULA?

DO'S & DON'TS

DO'S

Är uppmärksam på både den

födande och den eventuelle 

partnerns/stödpersonens behov.

Uppmuntrar och guidar denne under graviditeten, förlossningen

och postpartum.

DON'TS

Tar partnern/stödpersonens plats

eller förminskar dess betydelse i sammanhanget.

DO'S

Hjälper dig formulera och framföra dina

mål/önskemål och

strävar tillsammans med

dig för att nå dom målen.

DON'TS

Har en egen personlig agenda. 

Försöker kontrollera

eller på något

sätt ta över förlossningen.

DO'S

Erbjuder kontinuerligt stöd under graviditetens hela förlopp vilket

vården oftast ej kan. 

Kompletterar vårdpersonalen under förlossningen genom att vara ett icke medicinskt ansvarigt stöd.

 

DON'TS

Motarbetar vårdpersonalen genom att vara i vägen och/eller hela tiden ifrågasätta deras rekommendationer.

DO'S

Stöttar genom massage,

hjälp med olika

ställningar och

avslappnande tekniker.

DON'TS

Utför medicinska bedömningar eller undersökningar.

DO'S

Delar evidensbaserad och erfarenhetsbaserad information.

Uppmuntrar informerat samtycke.

Underlättar

kommunikationen

med vården.

DON'TS

Tar beslut åt den födande/paret.

bottom of page