top of page

Jag är i grunden utbildad sjuksköterska sedan drygt 10 år tillbaka. Jag har arbetat som certifierad doula sedan sommaren 2019, men även innan dess hade jag erfarenhet från födslar efter att ha fått förtroendet att vara med som stödperson på både vänners och syskons födslar.

År 2006 arbetade jag som biträde på en förlossningsavdelning i Ghana och bistod både vaginala- och kejsarfödslar. 

Jag älskar vården både hemma och på sjukhus och känner att jag hittat ytterligare en roll när jag får använda min kliniska blick och mina erfarenheter jag fått under de här åren, men inte ha något medicinskt ansvar. Den största och bästa skillnaden mellan rollen som doula och rollen som sjuksköterska är att jag får träffa klienter innan, lära känna er och på så sätt har tid och möjlighet att individanpassa min roll. Gemensamt för alla möten är att jag alltid kan och vill stötta emotionellt och fysiskt samt vara 100 % närvarande, under graviditeten, aborten, förlossningen och/eller under barnet/förälder/föräldrarnas första tid. Jag brinner lite särskilt för ”people of color” (POC) föräldrar/födande. Jag vet hur utsatt man kan känna sig i vardagliga sammanhang och det är inget någon skall behöva erfara eller vara rädd för någonsin, men speciellt inte under mötet med vården, då många redan känner sig utlämnade och i underläge.

Jag upplever att min erfarenhet som svart kvinna, sjuksköterska och doula hos POC par/födande har förberett mig väl. Ofta kan jag både förstå och lindra eventuell oro och rädsla.

Förutom POC så vurmar hjärtat också lite extra för föräldrar utan medförälder. Jag har doulat flera mödrar som valt att bli självstående föräldrar eller där omständigheterna har gjort att det blivit så. Varje uppdrag är unikt och jag ser fram emot att du/ni hör av er oavsett konstellation, erfarenhet och bakgrund.

Jag tar uppdrag i Stockholmsområdet.

Both English and Swedish speaking clients are welcome!

// Opokua Britton Cavaco

@ curlydoula

PHOTO-2021-04-27-14-34-54.jpg

Opokua Britton Cavaco

bottom of page